TỰ ĐIỂN TÂN ƯỚC

GREEK-VIETNAMESE DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT

TỪ ĐIỂN TÂN ƯỚC GREEK – VIỆT

(theo fương-fáp mỗi một từ trong nguyên ngữ dù có nhiều ngữ nghĩa xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau nhưng vẫn chỉ zịch ra một từ hoặc một cụm từ trong tiếng Việt.)

Soạn giả: Bút Lông Kim

Website: https://vietbible.co/

Email: [email protected]

Saigon – Buon Ma Thuot, Vietnam 1999- 2024

© Bút Lông Kim 2024