TÂN ƯỚC SONG NGỮ

GREEK-VIETNAMESE INTERLINEAR NEW TESTAMENT

– TÂN ƯỚC SONG NGỮ GREEK – VIỆT –

dịch từ nguyên ngữ bản Westcott-Hort Greek New Testament,

lấy từ nguồn http://www.e-sword.net

được dịch theo phương-pháp word-for-word translation

(mỗi một từ ngữ nguyên bản tiếng Greek dù có nhiều ngữ nghĩa trong nhiều ngữ cảnh khác nhau nhưng vẫn được dịch ra chỉ một TỪ hoặc một CỤM-TỪ tiếng Việt suốt cả Kinh Thánh)

Dịch giả: Bút Lông Kim

Website: https://vietbible.co/

Email: [email protected]

Saigon – Buon Ma Thuot, Vietnam 1999 – 2019

Hits: 4019