TÂN ƯỚC SONG NGỮ

GREEK-VIETNAMESE INTERLINEAR NEW TESTAMENT

TÂN ƯỚC SONG NGỮ GREEK – VIỆT

zịch từ nguyên ngữ, bản Westcott-Hort Greek New Testament,

lấy từ nguồn https://www.e-sword.net

Bằng fương fáp zịch thuật ĐỐI TỰ (word-for-word translation)

(mỗi một từ ngữ nguyên bản tiếng Hi Lạp [Koine Greek] dù có nhiều ngữ nghĩa trong nhiều ngữ cảnh khác nhau nhưng vẫn được biên zịch ra chỉ một TỪ hoặc một CỤM-TỪ tiếng Việt suốt cả Kinh Thánh)

Người zịch: Bút Lông Kim

Website: https://vietbible.co/

Email: [email protected]

Saigon – Buon Ma Thuot, Vietnam 1999 – 2024