KẾT NỐI

Bút Lông Kim

Master of Arts in TESOL

(Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh)

[email protected]

Buôn Ma Thuột, Việt Nam

Phương pháp dịch ĐỐI TỰ [WORD-FOR-WORD translation] áp dụng trong KINH THÁNH SONG NGỮ https://vietbible.co/ thì chặt chẽ tuyệt đối:
với MỘT TỪ NGUYÊN NGỮ thì chỉ dịch ra MỘT TỪ hoặc MỘT CỤM TỪ trong bản tiếng Việt dù TỪ đó xuất hiện cả nghìn lần.
Nhưng đã có một ngoại lệ cho MẠO TỪ tiếng Hi Lạp G3588 .
Mạo từ này phải được dịch ra nhiều hơn 1 nghĩa tiếng Việt, bao gồm: [CÁI], [KẺ], [ĐỨA], [ĐẤNG], [ĐỨC].
Sự quyết định phải dùng MẠO TỪ nào đôi khi lại chõi với cái sai trật ban đầu của bản dịch truyền thống.

Hits: 1011